Cursus zeilen en varen met Platbodemjachten

Zeilen en varen met Platbodems in praktische tips.

Mocht u nog niet aangemeld zijn voor onze nieuwsbrief en mocht u deze Tips en trucs  tezamen met evenementennieuws en Last-minute verhuuraanbod ook willen ontvangen dan kunt u zich hier via ‘aanmelden Nieuwsbrief’ opgeven en ontvangt u automatisch ons interessante ‘Heechnieuws’.

Wij wensen u veel leesplezier en vergeet vooral niet ‘Oefening baart kunst!’.
Goede vaart!
 

Hoofdstuk 5: Voor het eerst het Wad op:

Zelf beleven. Vaar mee met onze flottieljetocht Waddenzee

Hoofdstuk 7: Droogvallen

Zelf beleven. Vaar mee met onze flottieljetocht Waddenzee

Hoofdstuk 10: Navigeren

Zelf beleven. Vaar mee met onze flottieljetocht Waddenzee

Informatie

Auteur: Marianne van der Linden
Samenstelling: Martin Koekebakker
Foto’s: ScheepsWijs Vaarcursussen, Heech by de Mar
Tekeningen: Ron de Vos, ScriboMare (nr. 1.1, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 4.4, 5.7.)
Getijgegevens en Kaartdetails: Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine

Alle rechten voorbehouden aan ‘Heech by de Mar B.V.’ en ‘ScheepsWijs’. Niets uit deze vaartips mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm op of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Heech by de Mar’ en ‘ScheepsWijs’.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze Vaartips bestede zorg kunnen ‘Heech by de Mar’ en ‘ScheepsWijs’ geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van handelen naar en/of enige fouten in de Vaartips. Hiervoor wordt duidelijk een voorbehoud gemaakt daar u als schipper zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid van schip en bemanning.

Deze tips zijn geschreven door Marianne van der Linden van ScheepsWijs Vaarcursussen en kwamen per stuk aan bod in de nieuwsbrieven van Heech by de Mar.
Wilt u nieuwe stukjes ook automatisch per mail ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

ScheepsWijs geeft les in het zeilen en manoeuvreren met platbodemschepen. In de Waddencursussen leert u o.a. een Waddentocht plannen, navigeren en droogvallen.
U kunt les krijgen op een gehuurd schip van Heech by de Mar.
Heeft u uw eigen schip kijk dan op www.scheepswijs.nl voor meer informatie.

Het zeilen en manoeuvreren met Platbodemjachten is voor velen geen dagelijkse bezigheid. De praktische vaartips kunnen u hierbij echter helpen en zijn direct toe te passen in de praktijk.

Naast de vele vaartips worden ook tips gegeven over het zeilen op de Waddenzee.
“Wadvaren is varen met wat je geboden wordt. Je ogen en oren wijd open, altijd bereid om mee te gaan met wat weer en getij je brengen”.

Wij hopen dat u middels deze tips uw grenzen weer een beetje kunt verleggen en nog meer vaarplezier beleeft met onze schepen. Houdt wel de grenzen van uzelf en de bemanning in de gaten. U blijft zelf als schipper verantwoordelijk. Veiligheid gaat boven alles!

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief