De getijtafel lezen

Voor Nederland is het belangrijk om veel kennis te hebben over het getij. De combinatie Springtij en Noordwesterstorm heeft al voor veel rampspoed en overstromingen gezorgd. Getijgeleerden doen hun best om steeds meer inzicht te krijgen in het verloop van het getij.  Daarmee bepaalt Rijkswaterstaat hoe hoog de dijken moeten zijn, om droge voeten te houden.

Ook als zeevarende natie is het handig om waterstanden te kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat geeft de informatie uit in de vorm van ‘getijtafels’. Daar maken wij voor onze tochten op het Wad dankbaar gebruik van.

De getijtafel lezen

Wij hoeven voor een goede vaart niet alles te snappen. Maar het is wel handig om een aantal wetmatigheden te herkennen:

Hoogwater en laagwater

Het is twee maal per dag hoogwater en laagwater. Tussen de opeenvolgende hoogwaters zit ongeveer 12 uur en 25 minuten. Dus het getij herhaalt zich elke dag zo’n 50 minuten later. Net als de maan die elke dag 50 minuten later opkomt en ondergaat.

Waterstanden tov NAP

Bij elke hoogwater en laagwater staat de waterstand gegeven tov NAP. Je kunt er goed aan herkennen hoe het water stijgt en daalt. Het gemiddelde zeeniveau is ongeveer gelijk aan NAP en aan het Duitse “Normalnull”. Onderaan de getijtafel staat gegeven hoe ver het LAT onder het NAP is. Het LAT is het nul-niveau van de kaart.

Op de website www.getij.nl zijn alle getijtafels te vinden. Je kunt de getijtafel ook instellen op LAT, dan zijn de waarden makkelijker te verrekenen met de dieptecijfers op de Waddenkaarten.

Springtij en doodtij

Volle Maan en Nieuwe Maan staan in de getijtafel aangegeven als ‘VM’ en ‘NM’. Het hoogste springtij valt 2 tot 3 dagen later. Het tegenovergestelde van springtij is ‘doodtij’. Het getij is dan minder extreem tussen hoog- en laagwater. Doodtij valt in de week na Eerste Kwartier (EK) en Laatste Kwartier, aangegeven als  ‘EK’ en ‘LK’ in de getijtafel.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief