Het getij en de tochtplanning 2

Om een goede tochtplanning voor te bereiden op het Wad, kijken we in de volgende vaartips naar de grote lijnen van het getij. Dat zal ons helpen de details beter te begrijpen.

2. Het getij komt van ver

De getijgolf waar we in Nederland mee te maken hebben, ontstaat op de Zuidelijke IJszee, tussen Australië en Antarctica. Dat is de enige zee die rondom de aarde (van west naar oost) niet onderbroken wordt door hindernissen zoals land. De getijgolf verplaatst zich met grote snelheid door de Atlantische Oceaan naar het noorden, buigt af om Groot-Brittanië en gaat met een slinger door de Noordzee. Uiteindelijk volgt de getijgolf van zuid naar noord onze kust en is dan al 2,5 dag onderweg voordat ie bij de Waddenzee aankomt…

Springtij en de ‘leeftijd’ van het getij

Best wel een oude golf dus! Vandaar ook dat het hoogste springtij bij ons niet precies gelijk valt met Volle Maan (of Nieuwe Maan) maar altijd 2 of 3 dagen later. Het springtij ontstaat wel met Volle Maan maar het duurt nog 2,5 dag eer het bij ons aankomt.

Bron: www.getij.nl

Amfidromische punten: ‘geen getij’

De getijgolf draait om de zogenaamde ‘amfidromische punten’ heen. Op deze punten stroomt het nauwelijks en er is zelfs geen verval (hoog en laag water). Hoe verder weg van deze punten, hoe groter het verval is. Het verval bij Texel is met springtij 1,5 meter, bij Schiermonnikoog is dat al 2,5 meter. Van west naar oost is het verval steeds groter op het Wad.

Lijnen van gelijk getij

De witte lijnen verbinden de punten van gelijktijdig hoogwater. Als het om 10 uur hoogwater is op het ene eind van de lijn, dan is het op de hele lijn om 10 uur hoogwater. Een uur later is het ter hoogte van de volgende lijn (naar het noorden/oosten) hoogwater.

Samengevat zie je in de lijnen van gelijktijdig hoogwater het volgende terug:
- van west naar oost valt het hoogwater (en daarmee ook het laagwater) steeds later;
- van west naar oost wordt het verval steeds groter.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief