Lijnen van gelijk getij op de Waddenzee

Het is handig voor ons Wadvaarders, om te weten hoe laat het hoog- en laagwater is op verschillende plaatsen in de Waddenzee.
 
In de vorige vaartip zagen we hoe het getij de Nederlandse kustlijn volgt van zuid naar noord en op de Waddenzee haar weg vervolgt van west naar oost. Dat betekent dat het bij Texel eerder hoogwater is dan bij Schiermonnikoog.

In de ondiepe Waddenzee vertraagt de getijgolf nog meer. Bij Vlieland is het 47 minuten eerder hoogwater is dan in Harlingen. De ‘lijnen van gelijk getij’ zijn vrij nauwkeurig bekend voor de Waddenzee.
 

Als je een ondiepte wilt passeren heb je dit kaartje nodig. Je kunt dan van elke plaats op het Wad bepalen hoe laat het hoogwater is. Ook van plaatsen waar geen getijtafel van verschijnt.

De plaatsnaam ‘Harlingen’ is omkaderd om aan te geven dat Harlingen als uitgangspunt is gekozen. Op de lijn van Harlingen naar Terschelling is het gelijktijdig hoogwater. Evenals op elke andere lijn met de vermelding “ 0.00 ”. Ter verduidelijking zijn de lijntjes rood gemarkeerd.
Tussen Den Oever en Oudeschild (Texel) zie je de lijn waar het 1.30 uur eerder hoogwater is dan in Harlingen (aangegeven met “-1.30”). Hoogwater bij Harlingen om 12.00 uur, geeft al om 10.30 uur hoogwater bij Oudeschild. Deze lijntjes zijn groen gemarkeerd.

Het kaartje met de lijnen van gelijktijdig LAAGwater ziet er heel anders uit! Bij laagwater is het tijdsverschil tussen Oudeschild en Harlingen nog groter, 2 uur en 30 minuten.
Dit kaartje heb je nodig als je droog wilt vallen om uit te rekenen hoe laat het op de gekozen plaats laag water is. Aan de hand daarvan bepaal je hoe laat je ter plaatse wilt zijn, zodat er nog genoeg water wegloopt om droog te vallen.

Er is nog een belangrijke reden om goed te weten hoe laat het laagwater precies valt. Dat is namelijk een veilig moment om (na de wandeling op de zandplaat) weer terug te zijn bij je schip. Want het water komt sneller op dan het valt! Dus maak de wandeling zodra het kan. En zorg dat je weer terug bent bij je schip met het tijdtip van laagwater.

Daarbij is voor de Texelstroom een extra waarschuwing op zijn plaats. Het water komt hier drie keer zo snel op als het weggegaan is! Als je droogvalt in het stroomgebied van de Texelstroom is het dus extra belangrijk om op tijd bij je schip terug te zijn!

Goede vaart!

Terug naar de overzichtspagina van de vaarcursus.

Tekst Marianne van der Linden
Copyright Scheepswijs en Heech by de Mar B.V.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief