Taakverdeling bij nachtvaren

Nachtvaren vraagt een goede samenwerking van de bemanning. Een tocht in het donker is altijd spannend. Probeer te voorkomen dat je als schipper alles zelf gaat doen!

Vaste taken

In de nacht is het goed als iedereen zoveel mogelijk een vaste taak heeft. Bij voldoende bemanning kan je het kaartlezen, sturen en uitkijk houden verdelen. Je ogen kunnen dan wennen aan je taak.

De navigator

De navigator zit achter de kaart en informeert de roerganger over welke koers hij moet varen (of naar welk licht) en informeert de uitkijk over welke lichten hij moet zien, en binnen welk tijdsbestek.

De stuurman

De roerganger of stuurman houdt de opgegeven koers en concentreert zich op wat hij voor zich ziet. Als je toch wilt wisselen van roerganger, draag dan zorgvuldig de 'wacht' over. Vertel wat je ziet, wat het karakter van de lichten is en wat de koers is. Geef de nieuwe roerganger tijd om te wennen aan de koers en het beeld en controleer of hij ziet wat jij ziet.

De uitkijk

Als er onverlichte obstakels zijn, zet dan iemand voor op het schip als ‘uitkijk’.
Met de schijnwerper kan hij ‘blinde’(onverlichte) tonnen zoeken. De lichtbundel van de schijnwerper richt je niet op het water, maar ongeveer op de horizon. Onverlichte tonnen en zelfs prikken hebben reflecterende stickers of bandjes die je met een goede schijnwerper van ver kunt zien. Blinde tonnen wil je vooral lokaliseren om zeker te weten dat je er niet overheen vaart.

ALLES moet kloppen!

De navigator combineert de waarnemingen uit de omgeving en het beeld van de kaart met elkaar. ALLES moet kloppen! Als het even niet klopt, ga dan geen ruzie maken, maar probeer er achter te komen wat er niet klopt en bepaal opnieuw je koers.

Rust aan dek

In de nacht is concentratie belangrijk.
Hou het rustig aan boord en laat je niet verleiden tot stoere verhalen over vroegere tochten. Vertel elkaar wat je ziet en probeer verder je mond te houden. De nacht heeft haar eigen verhaal.

In de volgende vaartip bekijken we de meest voorkomende lichtkarakters.

Goede vaart.


Terug naar de overzichtspagina van de vaarcursus.


Tekst en foto's Marianne van der Linden
Copyright Scheepswijs en Heech by de Mar B.V.

 

Zelf beleven - zeil mee met onze flottieljetocht Wad

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief