Wind en waterstanden op het Wad

De windkracht en –richting spelen een belangrijke rol in de tochtplanning. De wind bepaalt elke dag weer hoe je vaargebied er uit ziet. Op het Wad komt daar natuurlijk ook het getij bij.
Bij laagwater vallen de platen droog en is je vaargebied beperkt tot de grotere geulen. Op de kaart zijn de droogvallende gedeelten van het Wad groen gekleurd. De “dieptecijfers” geven de hoogte van de plaat aan bij extreem laag water: LAT. LAT is het ‘Lowest Astronomical Tide, de laagst mogelijke waterstand veroorzaakt door de stand van de zon en de maan.

Getijtafels: de verwachte waterstand

Bij een kaartdiepte van 1 meter, staat er dus 1 meter water als de waterstand zo laag is als het LAT. Op de meeste dagen staat er bij Laag Water dus iets meer, omdat het maar hoogst zelden LAT is. In de getijtafels vind je de tijdstippen van Hoog en Laag Water en de te verwachten waterstand. Getijtafels vind je o.a. op www.getij.nl onder ‘getijvoorspellingen’ en in de ANWB Almanak van het actuele jaar. Neem je de getijtafel met als nul-nivo het LAT, dan zie je dat de verwachte waterstand eigenlijk nooit onder het LAT komt.

Afwijking van de verwachte waterstand

Er is één uitzondering op deze regel: de wind kan een afwijking veroorzaken.  Aflandige wind geeft een verlaging van de waterstand, dus minder water dan in de getijdentabel staat aangegeven. Bij Oostenwind, en vooral zuid-oostenwind, kun je ervan uitgaan dat de waterstand lager zal uitpakken dan in de getijdentabel staat. Dat gaat na een paar dagen om 30 cm tot wel 50 cm minder. Noordwesterstorm geeft altijd een verhoging van de waterstand. Dus overal water, maar minder beschutting. Bij windkracht 8 heb je al snel een verhoging van meer dan een meter!
Vaar je over platen en wantijen en is elke centimeter water belangrijk, luister dan ook naar de actuele waterstand en de afwijking van de (verwachte) waterstand. De lokale weerberichten van de vuurtorens geven deze informatie op het eindweerbericht. van elk

Goede vaart.


Terug naar de overzichtspagina van de vaarcursus.


Tekst Marianne van der Linden
Foto bron www.getij.nl
Copyright Scheepswijs en Heech by de Mar B.V.

 

Veilig oefenen - zeil mee met onze Waddentocht

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief