Met de HP33 de waterdiepte van een ondiepte berekenen

Als je een ondiepte wilt passeren wil je weten welke waterdiepte je daar kunt verwachten. In de vorige vaartip hebben we met de ‘Gemiddelde Getijgegevens’ uit de kaart een indruk verkregen, maar zodra de datum van de tocht bekend is, gebruik je bij voorkeur de getijgegevens van de dag van de tocht zelf.

Welke gegevens heb je nodig?
Voor de berekening van de waterdiepte op een bepaalde plaats en tijd hebben we twee gegevens nodig: een loding van de waterdiepte ter plaatse en de waterstand op het moment dat we van plan zijn de ondiepte te passeren.
De diepte halen we meestal uit de kaart: de kaartdiepte.
De verwachte waterstand kun je langs verschillende wegen achterhalen, deze keer werken we met de “HP33”.

HP33

“HP33” staat voor “Hydrografische Publicatie nr. 33” en komt van de Hydrografische Dienst van de Koninklijke Marine. Deze dienst geeft ook de kaarten van de Waddenzee (1811 en 1812-serie) uit.

Opbouw van de HP33
De “HP33” is een lijvig boekwerk met informatie over de waterstanden en stromingen langs de Nederlandse kust. De locaties zijn gerangschikt in geografische volgorde: Den Helder is de eerste plaats van de Waddenzee en daarna volgen nog vier Waddenlocaties: Harlingen, West Terschelling, Lauwersoog en Delfzijl.

Gerelateerd aan LAT
De dieptegegevens uit de kaart en de waterstanden uit de HP33 zijn als het ware voor elkaar gemaakt. Ze zijn beiden gerelateerd aan het LAT en daarom eenvoudig met elkaar te verrekenen.

Voorbeeld: Fransche Gaatje passeren op zaterdag 1 september 2012

Als voorbeeld bekijken we het Fransche Gaatje.
Naar de haven van Vlieland varen de meeste schepen door het zeegat van Terschelling. Dat is niet altijd aangenaam. De weersomstandigheden kunnen het zelfs onmogelijk maken. Ook in de zomer is dat geen uitzondering. Een mooi alternatief is de route over het Fransche Gaatje. Deze loopt ten zuiden van de Richel en blijft op het beschutte Wad.
 
De kaartdiepte
Voor deze route heb je de detailkaart op kaartblad 1811.5 nodig. Als eerste kijken we waar het ondiepste deel van het Fransche Gaatje is. De kaartdiepte op het wantij is ‘80 cm droogvallend’. Een diepte die droogvallend is, trek je af van de waterhoogte en krijgt daarom in de berekening een min-teken.

Tijdstip hoogwater

Het is handig om te weten wanneer de waterstand op zijn hoogst is. Daarom zoeken we eerst het tijdstip van Hoogwater voor het Fransche Gaatje. We gebruiken daarvoor de getijtafel van de dichtsbijgelegen locatie: West-Terschelling.

Elke pagina geeft van één maand de getijtafel van de betreffende locatie.
In de linkerkolom staan de dagen van de maand vermeld.
Daarnaast de tijden en hoogten van hoog- en laagwater.
De tijden die cursief gedrukt zijn, staan in zomertijd vermeld.
Het hoogwater op 1 september is om 10.46 uur en 23.10 uur.

De verwachte waterstanden zijn uitgedrukt in decimeters ten opzichte van LAT.
Dat is handig, want de kaartdiepten zijn ook gerelateerd aan het LAT.

Berekening waterdiepte Fransche Gaatje

De tocht naar Vlieland Haven staat gepland voor zaterdag 1 september.
We zullen varen met het ochtendtij, de verwachte waterstand is dan 26 dm ten opzichte van het LAT.

De verwachte waterdiepte van het Fransche Gaatje op 1 september om 10.46 uur berekenen we dan als volgt:

Waterstand Hoogwater (tov LAT)                                     260 cm
Kaartdiepte Fransche Gaatje (tov LAT)                         -   80 cm
=============================             +  =========
Verwachte Waterdiepte                                                  + 180 cmPraktijk en vervolg
Met de verwachte waterdiepte van 180 cm kun je met een schip met bijvoorbeeld met 1 meter diepgang met hoogwater makkelijk passeren. Je hebt dan 80 cm water onder de kiel.
Als je veel marge hebt, is het interessant om te bekijken hoeveel eerder of later je kunt passeren. Dat doen we volgende keer.


Terug naar het overzicht vaarcursus


Tekst: Marianne van der Linden
© ScheepsWijs Vaarcursussen
www.scheepswijs.nl

 

Waterdiepte van een ondiepte berekenen - huur een platbodem voor het Wad

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws van Heech by de Mar!

Aanmelden nieuwsbrief